Novosti

Obavijest o radnom vremenu općine

Petak, 09.06.2017
Obavještavamo mještane i poslovne suradnike o radnom vremenu Općine Tovarnik: radno vrijeme od 7:00 do 15:00 sati. Rad sa strankama od 8:00 do 13:00 sati, Pauza od 10:00 do 10:30 sati.


NAGRAĐIVANJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Petak, 09.06.2017
Obavještavamo srednjoškolce s područja Općine Tovarnik koji su u školskoj godini 2016/2017 ostvarili odličan uspjeh s prosjekom 5,0, da se jave u Općinu Tovarrnik zbog ostvarivanja prava na novčanu nagradu u iznosu od 2.000,00 kn. Tekst Odluke o nagrađivanju je u prilogu.


Upis djece u vrtić i predškolu

Petak, 09.06.2017
Obavještavamo roditelje djece koji žele upisati djecu u vrtić i predškolu da će se upisi vršiti u vrtiću u Tovarniku od 12.06. do 26.06.2017. godine u vremenu od 11:30 do 13:00 sati. Obavijest je u priloguOBAVIJEST O ODVOZU OTPADA

Četvrtak, 08.06.2017
Obavještavamo mještane Općine Tovarnik o promjeni datuma odvoza otpada, zbog praznika, za sljedeće datume: Umjesto 15.06. ( četvrtak ) odvoz otpada biti će 17.06. ( subota ), umjesto 22.06. ( četvrtak ) odvoz otpada biti će 24.06. ( subota ). Zahvaljujemo na razumijevanju.