Novosti

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Tovarnik u 2017. godini

Ponedjeljak, 06.02.2017
Načelnica Općine Tovarnik poziva udruge građana da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Tovarnik u 2017. godini (dalje u tekstu: Natječaj).


"DAN KADA JE TOVARNIK PLAKAO", 31. siječnja 1998. - 2017.

Petak, 03.02.2017
U utorak 31. siječnja 2017. godine u Tovarniku je svečano obilježena 19. obljetnica pokopa 48 mještana Tovarnika poginulih u Domovinskom ratu i ekshumiranih iz masovne grobnice. Ukupno je u Tovarniku poginulo 72 mještana, a među njima i jedini svećenik ubijen u Domovinskom ratu vlč. Ivan Burik.


godišnji plan raspisivanja natječaja za udruge za 2017. god.

Četvrtak, 02.02.2017
Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne Novine“ broj 26/15) ( dalje u tekstu: Uredba ) i članka 48. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/13 i 14/13) Načelnica Općine Tovarnik dana 20. siječnja 2017. godine d o n o s i


STAMBENO ZBRINJAVANJE-VAŽNA OBAVIJEST!

Utorak, 24.01.2017
Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Vukovar poziva sve građane koji su u postupku stambenog zbrinjavanja da dostave svu potrebnu dokumnetaciju za bodovanje do 15. veljače 2017. g. kako bi ostvarili pravo na bodove koje im pripadaju.


POZIV UDRUGAMA NA PODNOŠENJE IZVJEŠĆA O REALIZACIJI PROJEKATA FINANCIRANIH OD STRANE OPĆINE TOVARNIK U 2016. GOD.

Ponedjeljak, 23.01.2017
Pozivamo sve udruge, koje to još nisu učinile, da do 31.1.2017. podnesu izvješće o sufinanciranim projektima i programima od strane Općine Tovarnik u 2016. godini.