Novosti

DRUGI JAVNI POZIV vlasnicima i korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Ponedjeljak, 17.07.2017
Pozivaju se svi vlasnici i korisnici građevina na području Općine Tovarnik u kojima se nalazi azbest, a koji to nisu učinili u 1. javnom pozivu, da do 04. kolovoza 2017. godine dostave u Općinu Tovarnik, A. G. Matoša 2, podatke o lokacijama građevina u kojima se nalazi azbest, te količinu istoga.


POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA - REKONSTRUKCIJA JAVNE GRAĐEVINE-NOGOMETNE SVLAČIONICE S TRIBINAMA

Srijeda, 05.07.2017
Načelnica Općine Tovarnik objavljuje javni poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za dostavu ponuda za izvođenje radova rekonstrukcije javne građevine-nogometne svlačionice s tribinama.


Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

Srijeda, 05.07.2017
DOPUNA UPUTE za provedbu Naputka ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15. ( u daljnjem tekstu: Naputak).


KUD-u "Matija Gubec" iz Ilače odobren projekt u vrijednosti 10.000,00 kn

Srijeda, 28.06.2017
Upravni odbor "Slagalice" - zaklade za razvoj lokalne zajednice na svojoj sjednici održanoj 19. lipnja 2017. godine, na prijedlog Komisije za procjenu projektnih prijedloga, donio je Odluku o odobravanju financijskih sredstava za građanske akcije. Od ukupno 30 projekata, tj. građanskih akcija koje


POZIV NA DRUGU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

Petak, 23.06.2017
Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 ) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13, 5/17 ), s a z i v a m