Novosti

POZIV NA DRUGU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

Petak, 23.06.2017
Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 ) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13, 5/17 ), s a z i v a m


Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

Utorak, 20.06.2017
U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017. objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15 ( u daljnjem tekstu: Naputak).


PROSLAVLJENI "DANI OPĆINE TOVARNIK 2017."

Utorak, 20.06.2017
U vremenu od 10. do 13. lipnja proslavljeni su "Dani Općine Tovarnik 2017. " U subotu 10. lipnja u večernjim satima održana je folklorna večer na kojoj su uz sva tri KUD-a iz naše Općine nastupili i KUD "Kolo" iz Vukovara, KUD "Slavko Mađer" iz Cerića, ŽPS "Šumarice", te pučki pjesnik Đuro Kuveždić.


KONSTITUIRANO OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOVARNIK

Srijeda, 14.06.2017
Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Tovarnik sazvanoj na način i u rokovima predviđenim Zakonom, dana 12.6.2017., za predsjednika Općinskog vijeća Općine Tovarnik jednoglasno, odnosno s 12 glasova svih prisutnih vijećnika, izabran je Dubravko Blašković


Obavijest o radnom vremenu općine

Petak, 09.06.2017
Obavještavamo mještane i poslovne suradnike o radnom vremenu Općine Tovarnik: radno vrijeme od 7:00 do 15:00 sati. Rad sa strankama od 8:00 do 13:00 sati, Pauza od 10:00 do 10:30 sati.